İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Müdürlüğü

Print

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İletişim Müdürülüğü desteği ile 2009 yılında ulusal çapta başlatılan "Otizmin farkındayım, onların yanındayım" bilinçlendirme ve destek kampanya kapsamında açıkhava reklam mecraları ve dikjital reklam alanları Tohum Otizm Vakfı'na sosyal sorumluluk kapsamında sağlanmaktadır.