Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Print

 

Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Bizler,  Tohum Otizm Vakfı çalışanları olarak,  gönüllülerimizi Vakfımızın tamamlayıcıları ve değer arttırıcıları olarak görüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmemizin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

  • Gönüllüler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
  • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
  • Gönüllülerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini önemsiyoruz,
  • Gönüllülerimizi dinleyerek, önerilerini dikkate alarak, düzenli ve yapıcı geri bildirim vererek onları destekliyor ve katılımlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
  • Gönüllülerimizin ilgilerini canlı tutarak, Vakfımızda gönüllü olmaları ile ilgili heyecanlarına ortak olarak, onları teşvik ediyor, bizimle çalışma motivasyonlarını yükseltiyor ve devamlılıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
  • Gönüllülerimiz için rahat, eğlenceli ve öğretici çalışma ortamları sağlıyoruz,
  • Gönüllülerimizin, Vakfımızda yapmakta oldukları işlerle ile ilgili tüm süreçler, karar mekanizmalarına katılmalarını ve etkin olmalarını önemsiyoruz,
  • Gönüllülerimizin Vakfımız ile ilgili yaşadıkları sorunları acil olarak çözümlemeye çalışıyoruz,
  • Gönüllülerimizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerle güçlendirmek konusunda onlarla işbirliği yapıyoruz,
  • Gönüllülerimizle karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, hem biz hem de gönüllülerimiz, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

 

Gönüllülerimize, bizimle enerjilerini, emeklerini, zamanlarını ve yüreklerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.