4+4+4 Tohum Otizm Vakfı Görüşü

Print
02/03/2012

 

4+4+4 Tohum Otizm Vakfı Görüşü

Kamuyoyunda 4+4+4 olarak büyük tartışmalara yol açan 20.02.2012 tarihli, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ve Gerekçesi, Tohum Otizm Vakfı’nın da aşağıdaki gerekçelerle endişeleri bulunmaktadır:

  • Zorunlu eğitimin kesintili hale gelmesi,
  • Gerek normal gelişim gösteren, gerekse engelli öğrencilerin kaynaştırılması, sosyalleşmesi ve gelişimleri açısından büyük önem teşkil eden okulöncesi eğitimin kapsam dışında bırakılması,
  • Zorunlu eğitimin ikinci yarısından sonra seçimlik derslerle mesleki yönlendirmeden söz edilmesi,
  • Kanun teklifi ile evde eğitimin hangi hedef kitleyi kapsayacağına Bakanlar Kurulu tarafından karar verileceğinin ifade edilmiş olması ve evde eğitimin özellikle özel eğitime gereksinimi olan engelli çocuklar için tasarlandığının anlaşılmış olması,

Tohum Otizm Vakfı olarak ülkemizde tüm çocukların; farklı, yeterli, engelli, hep birlikte; aynı fiziksel ortamda sosyalleşerek alacakları zorunlu ve kesintisiz temel eğitime hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Vakfımız, özel öğretim ihtiyacı olan çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitime kavuşabilmesi için konunun takipçisi olacak ve üzerine düşeni yapacaktır.

Kanun Teklifi ve Gerekçesi'ne İlişkin Tohum Otizm Vakfı Görüşü

Yrd. Doç. Dr. Selda Çağlar'ın Görüşü