Basın Bildirisi - 90.000 Çocuğa Otizm Tanısı Konuldu

Print
23/07/2014

BASIN BİLDİRİSİ

90.000 ÇOCUĞA OTİZM TANISI KONULDU!

2003-2013 yılları arasında, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 26.366, MEB verilerine göre ise 64.186 çocuğa Otizm tanısı konuldu. Bu veriler ışığında Türkiye'de son 10 yılda 90.000 bin çocuk Otizm tanısı aldı.

Otizm Spektrum Bozukluğunun görülme sıklığı son 10 yılda çok önemli bir artış göstermiştir. Dünya'da bu oranın 88'de 1 olduğu düşünüldüğünde, Tohum Otizm Vakfı tarafından yapılan nüfus projeksiyonuna göre ülkemizde yalnızca 0-18 yaş grubu arasında halen yaklaşık 285.000 Otizmli çocuk eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden faydalanmak için beklemektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun henüz bilinen bir tedavisi yoktur. Bugün için en etkili yolun eğitim olduğu bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2013 yılı verilerine göre ülkemizde temel ve orta öğretim düzeyinde kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenci sayısı sadece 3.344’dür. Araştırmalara göre erken tanı ve yoğun eğitimle otizmli bireylerin %50’si akranları ile hayatın içinde yer alabilmektedir. Öte yandan eğitim alamayan otizmli bireylerin toplumsal hayata katılımı, istihdamı ise söz konusu olamamaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyleri tüketici konumdan uzaklaştıran ve iş yaşamına katılmalarını destekleyen politikalar hızlıca hayata geçirilmelidir. Bu politikalarla istihdamın arttırılması, devlet tarafından sağlanan gelir desteğine olan ihtiyacın azalması, sağlık ve bakım hizmetlerine erişimin kolaylaşması anlamına gelmektedir.

Erken tanı ve eğitim hizmetlerinden faydalanamayan otizmli bireyler devletin üzerinde ekonomik yük olmaya devam edecek ve ailelerinin vefatı ile devletin bakım evlerinde barınmak zorunda kalacaklardır. Otizmli bireylerin özellikleri dikkate alınarak yatılı ve gündüzlü rehabilitasyon merkezlerinin, grup evlerinin açılması ve ivedilikle yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik eğitim hizmetlerinde personel yetersizliği önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu anlamda ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitelerin işbirliği personel yetiştirme konusunda adımlar atılmalıdır.

Otizmli çocukların erken tanısının konulması ve  özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük eden Tohum Otizm Vakfı son on yıldır çalışmalarına devam etmektedir. Bu süre içerisinde; 46.000 çocuğa Otizm riski taraması yapılmış, 6.000 öğretmen ile 1.250 sağlık personeline eğitimler verilmiş ve 50.000 adet eğitim kiti ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

2003 yılından beri otizm farkındalığı için çalışmalar yürüten Tohum Otizm Vakfı; bilimsellik, paylaşımcılık, kurumlar arası iletişim ve iş birliği ilkeleri doğrultusunda, Bakanlık tarafından paylaşılan verilerin 2013 yılında kabul edilen Otizm Eylem Planı'nın acilen gündeme alınması ve uygulanması için çok önemli bir gösterge olduğuna inanmaktadır.

 

Bilgi için:

Tohum Otizm Vakfı

Özgül Gürel

ozgul.gurel@tohumotizm.org.tr

T: (212) 244 75 00