Dr. Anna Budzinska Dış Değerlendirme

Print
22/07/2013

Polonya’da bulunan Institute for Child Development (IWRD)’ın genel müdürü Dr. Anna Budzinska, Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nu dış değerlendirme yapmak ve personele ek eğitimler vermek amacıyla ziyartet etmiştir. IWRD ve Tohum Vakfı Okulu 2006 yılından itibaren otizmli çocuk ve ailelerine Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü (PCDI) Modeli’ne dayalı eğitim veriyor. Çeşitli Avrupa ülkelerinde otizmli çocukların eğitim konusunda süpervizyonlar veren Dr. Budzinska, Tohum Vakfı Okulu’nda yürütülen çalışmalara ve personelin performansına hayran kaldığını belirtti.