Malullük kapsamının genişletilmesi hakkında

Print
29/08/2013
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından "Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği" kapsamında yapılan yeni değişiklik hakkında hukuki yorumu aşağıda bilgilerinize sunarız. 
Bu haktan yararlanılması için gerekli hukuki desteği almak için Baroların Engelli Komisyonlarına başvurabiliriz ücretsiz destek alabilirsiniz. 
 
Eski uygulamada “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” uyarınca kişinin maluliyeti tespit edilirken; 3 Ağustos 2013’te çıkarılan “Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği” uyarınca, artık otizm açıkça sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde kullanılacak olan “Hastalık Listesi” içerisinde sayılmıştır. Buna göre; kişinin maluliyet aylığı alabilmesi için; çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olması gerekmektedir.  
 
İlgili yönetmelikler karşılaştırıldığında, her iki yönetmeliğin ekinde hastalık listesi bulunduğu görülmekte. Eski “Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” nin hastalık listesinde psikiyatri ve nöroloji dallarına bağlı rahatsızlıklar “baş hastalıkları” başlığı altında sayılmış, ancak “otizm” açıkça belirtilmemiştir. 3 Ağustos 2013’te çıkarılan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne ait hastalık listesi ise daha detaylı olmakla beraber ana başlık olan “Baş Hastalıkları” na yer verilmemiş; nörolojik ve psikiyatri diye iki ayrı başlık yapılmıştır. Buna karşılık psikiyatri başlığının altında yaygın gelişimsel bozukluklara örnek olarak açıkça Otizm’in de maluliyet kapsamında olduğu belirtilmiştir. 
 
Bu yönüyle bakıldığında ilgili şartlar dahilinde otizmli hastaların da bu aylıktan yararlanabileceği söylenebilmekle birlikte, elbette yönetmelik henüz çok yeni olduğundan uygulama ve beraberinde karşılaşılabilecek sorunlar zaman içerisinde netlik kazanacaktır. 
 
Kaynak: Sabah Gazetesi