PCDI Kursu - Antalya

Print
07/11/2014

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN

PROBLEM DAVRANIŞLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Kurs, Antalya Özel Eğitimciler Derneği’nin işbirliğiyle Tohum Otizm Vakfı yararına düzenlenmektedir ve eğitimin sonunda katılımcılara bir belge verilecektir.

Otizmli çocuklar sıklıkla akranlarından daha farklı davranış özellikleri gösterirler. Araştırmalar bu çocuklarda ilgi takıntıları, düzen ve rutin takıntıları, yinelenen davranışlar, öfke nöbetleri gibi davranışların yaygın olarak gözlendiğini göstermektedir. Otizmin tanı ölçütlerine göre, yinelenen davranışlar ile sınırlı ilgiler (bazı sıra dışı konularla ilgilenme) ve etkinlikler (Bazı etkinlikleri her seferinde aynı şekilde ya da aynı sıra ile yapma) ile günlük rutinde ısrarcı olma tanı için tipik ölçütler olarak kabul edilmektedir.

Bu kursta otizmli çocuklarda sıkça karşılaşılan problem davranışların neler olduğunun yanı sıra, PCDI modelinde bu davranışlara nasıl çözümler bulunduğu örnek videolarla aktarılacaktır.