Tohum Otizm Vakfı, Sabancı Vakfı Desteğiyle Kaynaştırma Eğitimini Yaygınlaştırıyor

Print
01/10/2016

 

 

Tohum Otizm Vakfı’nın okul öncesinde kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla, Sabancı Vakfı’nın desteği, İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürlüğü ve Öğretmenler Akademisi Vakfı (ÖRAV) ortaklığı ile 15 Temmuz 2016’da başlattığı “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma” isimli projenin ilk adımı olan ‘Eğitici Eğitimleri’nin ilk haftası tamamlandı. Özel gereksinimli çocukların okul öncesi kurumlarda akranlarıyla eğitim almaları ve kaynaştırmadan en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 21 eğiticinin alacağı ‘Eğitici Eğitimleri’ ile projenin 75 saatlik eğitim programı tamamlanmış olacak.

Eğitmenler aracılığıyla tüm çocukların bir arada olduğu eğitim zinciri

Proje ile okul öncesi kurum öğretmenlerinin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması konusunda eğitilerek konuya ilişkin bilgi, becerileri ve mesleki kapasitelerinin artırılması; buna bağlı olarak özel gereksinimli çocukların akranları ile aynı ortamlarda eğitim almasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Temmuz 2016-Temmuz 2017 arasında İstanbul’da yürütülecek projede öncelikle kaynaştırma konusunda uzmanlaşmış 21 eğitici yetiştirilecek, daha sonra bu eğiticiler önceden belirlenen 21 okul öncesi kurumda çalışan toplam 100 okul öncesi öğretmenine eğitim verecek. Ardından eğiticiler arasından seçilecek 1 kişi, 21 okul öncesi kurum arasından seçilecek 1 kurumda görevlendirilerek, 6 ay boyunca kurum yöneticileri, veliler ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütecek. Projede seçilen 21 özel eğitim eğiticilerine yönelik hazırlanan 75 saatlik eğitim programının ilk 30 saati 17 Ekim-21 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kalan eğitimler, 31 Ekim-4 Kasım ve 14 Kasım-18 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilerek, 75 saatlik eğitim programı tamamlanmış olacak.

Eğitimler Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Şeyda Demir tarafından veriliyor. Eğitim alan eğiticiler, eğitimler sonrasında anaokullarındaki öğretmenlere 6 ay boyunca işbaşında eğitim verecekler. Seçilecek bir pilot okulda ise derinlemesine çalışma yapılarak, öğretmen, idareci, veli gibi önemli aktörler kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilecek.

Hedef: Özel Çocukların Normal Akranları ile Bir Arada Eğitim Alabilmesi

Okul öncesi, özel gereksinimli çocukların eğitime ilk adım attığı dönem olduğu için, bu çocukların genel eğitim sisteminde yer almaları ve eğitime devam etmeleri açısından önemli rol oynuyor. Özel gereksinimli çocuklara yönelik kaynaştırma uygulamalarının yetersizliği nedeniyle okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitiminin geliştirilmesi ve öğretmenlere bu konuda bilgi ve beceri kazandırılması büyük önem taşıyor.

Özel gereksinimli çocukların tanı alması sonrasında nitelikli eğitim almaları, gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması ve yaşama hazırlanmaları gerekmekte. Bunu en iyi şekilde sağlayacak model, erken çocukluk döneminde sunulan özel eğitim hizmetleri ve okul öncesi kurumlarda akranlarıyla birlikte olmalarını sağlayan kaynaştırma modelidir.

Eğitimde Kaynaştırma Yöntemi Nedir?

Kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların genel eğitim kurumlarında normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitimlerini sürdürmesini sağlamak ve gereksinimleri olan özel eğitim hizmetlerinin sağlanması sürecidir. Özel gereksinimli çocuklar, okul öncesinde kaynaştırma uygulamaları sayesinde akranlarıyla aynı eğitim ortamında bulunarak, genel eğitim sisteminden yararlanırlar. Bu uygulama, özel gereksinimli çocukların bilişsel, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini olumlu yönde etkilerken, normal gelişen çocukların öğrenmeleri ve bireysel farklılıkları kabul etmeleri üzerinde de etkilidir. Bu nedenle, ülkemiz için okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının niteliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaygın Gelişim Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

Sabancı Vakfı Hakkında:

Merhum Hacı Ömer Sabancı'nın sağlığında bir yaşam felsefesi olarak kabul ettiği "Bu Topraklardan Kazandıklarımızı Bu Toprakların İnsanlarıyla Paylaşmak..." ilkesini benimseyen Sabancı kardeşler bu düşünceden yollarına devam ederek hayır işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek amacıyla 1974 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı)'nı kurmuşlardır. Bu girişimlerinde de en büyük desteği tüm mal varlığını Vakfa bağışlayan anneleri merhume Sadıka Sabancı'dan almışlardır. Sabancı Topluluğu'nun sanayi ve ekonomi alanında eriştiği gücünü, sosyal ve kültürel alanlarda da Sabancı Vakfı aracılığıyla geniş ölçüde yayması sonucu, bugün Sabancı Vakfı, Türkiye'nin bir aile tarafından kurulan en büyük vakıflarından birisidir.