Tohum Otizm Vakfı Basın Bildirisi

Print
13/07/2012

 

Tohum Otizm Vakfı Basın Bildirisi

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da özel bir eğitim kurumunda otizmli çocuğun dersi esnasında yaşanan şiddet görüntüleri 10 Temmuz 2012 Salı günü özel bir TV kanalında gündeme gelmiştir. Son dönemlerde engelli bireylere karşı gerçekleştirilen şiddet ve hak ihlali uygulamalarını Tohum Otizm Vakfı olarak kınıyoruz.  

Ülkemizde sayıları yüz binlere varan otizmli çocuklarımızın topluma kazandırılması için tek yöntemin eğitim olduğunu biliyoruz. Dünyada bilimsel dayanaklı tek müdahale yöntemi olan özel eğitimin önemi yadsınamaz. Ankara’da bir özel eğitim merkezinde gerçekleşen ve hepimizi derinden üzen bu talihsiz olay, özel eğitimin ne denli dikkat ve uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Görüntülerde yer alan amacını aşan olaylarında, eğitimcinin otizmli çocuğun ders esnasında sergilediği istenmeyen davranışlarla başa çıkamamasının etkili olduğu ortadadır. Tam da bu noktada gündeme getirilmesi gereken konu eğitimcilerin eğitimidir. Özel eğitim alanında çalışan eğitimciler sınıf ve sosyal ortamlarda karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmanın yollarını bilmiyor, müfredat kapsamında programı ilerletemiyor ve geri bildirim alacağı uzman desteğine ulaşamıyorsa, nitelikli ve hak temelli bir özel eğitimin varlığından söz etmek mümkün olmamaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, yetersizlikleri olan bireylerin haklarının korunması adına, bu bireylerin ailelerine de oldukça önemli bir görev düştüğüne dikkat çekmek isteriz. Ailelerin, çocuklarının bireysel gereksinimlerine en uygun olan eğitimi alması için araştırma yapmaları, eğitimcilerin ve eğitim kurumların yeterliklerini sorgulamaları ve bu eksikliklerin iyileştirilmesi konularının takipçisi olmalarının gereği çok önemlidir. Tohum Otizm Vakfı olarak bu ve benzeri hak ihlallerinin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

 

Saygılarımızla

Tohum Otizm Vakfı