Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi I (2010)

Print

Avrupa Birliği / IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni tarafından finanse edilen “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi’nde Tohum Otizm Vakfı konsorsiyum ortağı olarak yer almıştır. Teknik ihale kapsamında; Türkiye'deki özel eğitim hizmetlerini iyileştirmek suretiyle, dezavantajlı gruplara dâhil ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin topluma katılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.