Prof.Dr. Binyamin BİRKAN'dan Bursa'da PCDI KURSU

Print
19/01/2016

PCDI KURSU:

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME VE ETKİNLİK ÇİZELGELERİ PLANLAMA

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Direktörü ve Okul Müdürü

 

PCDI (Princeton Child Development Institute), Amerika’da otizmli çocuk, ergen ve yetişkinlere 45 yıldır eğitim, iş ve yaşam programları sunan; toplum temelli ve zengin içerikli müfredatı, kanıta dayalı uygulamaları, bilimsel araştırmaları ve yaygınlaştırma kollarıyla tüm dünyada tanınan başarı bir kurumdur. Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, PCDI’ın bir yaygınlaştırma koludur ve 9 yıldır bu kurumun eğitim modelini başarılı bir şekilde uygulamaktadır.

Bu kurs, 20 Mart 2106 Pazar günü 10:00-16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Kursta katılımcılara otizmli çocuklar için eğitim programı geliştirmenin yanı sıra örnek bir etkinlik çizelgesini planlama video görüntüleriyle aktarılacaktır.

Kursun İçeriği:

* Eğitim programı geliştirme: Bu sunumda eğitim programının (müfredat) ne olduğu; kullanılan bir eğitim programının otizmli bireylere yeni beceriler kazandırmada yararlı olup olmadığının nasıl tespit edildiği; otizmli bireyler ve özellikle eğitime yeni başlayan çocuklar için eğitim programı geliştirme ve öğretimin etkililiğini değerlendirme üzerinde önemle durulacaktır. Sunumda ayrıca göz kontağı kurma, benzer nesneleri eşleme, resim-nesne ilişkilendirme, etkinlik çizelgesi takip etme, başkalarını taklit etme, başkalarının soru ve yönergelerine tepki verme ve dil becerilerini geliştirici temel programlar üzerinde durulacaktır. Öğretim yöntemleri video görüntüleri ile örneklendirilecektir.

 

* Etkinlik çizelgeleri planlama: Etkinlik çizelgeleri, otizmli çocukların başkalarının talimatlarına bağlı kalmadan günlük etkinliklerini kendi başlarına yapabilmelerini sağlayan fotoğraflı veya yazılı ipuçlarından oluşur. Otizmli çocuklar, etkinlik çizelgelerlerini kullanarak etkinliklerinde değişiklik yapmayı, onları seçmeyi, sıraya koymayı, başkalarıyla iletişime girmeyi öğrenmenin yanında, oyun, öz-bakım, sosyal etkileşim, akademik ve ev rutinlerini de öğrenirler.

 

Eğitim sırasında dağıtılacak materyaller:

*Otizmli Çocukların Eğitiminde Etkinlik Çizelgelerinin Kullanımı kitabı,  

*Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi’ Replikler ve Replik Silikleştirme kitabı,   *Örnek veri toplama formları,  

*Otizm Eğitim Kiti

 

Tarih :  20 Mart 2016

Yer     : Ördekli Kültür Merkezi , Osmangazi, Bursa

Süre    : 10.00-16.30

Ücret  : 220.00 TL (KDV dahil).

Banka Hesap Bilgileri : Akbank Ayazpaşa Şb (277) 93019 HS.

IBAN No : TR90 0004 6002 7788 8000 0930 19

İletişim : Demet Uncu (0212- 248 94 30 / 0507- 613 05 45)