EĞİTİME UZANAN YOL PROJESİ_BASIN TOPLANTISI ORGANİZASYONU İHALESİ

Print
29/12/2017

Tarih:      29.12.2017

Sayı     : 1639

Konu   :Teklif Vermeye Davet

 

Sayın Yetkili,

Finansmanı TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Sosyal ve Çevresel Yatırımlar Programları’ndan sağlanan hibe ile karşılanan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında projenin 1 adet Basın Toplantısı Organizasyonu işi, ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından proje kapsamında ihtiyaç duyulan basın toplantısının organizasyonu hizmetlerinin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz.  İş Tanımı ekte verilmektedir.

Aşağıda listelenen belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.  Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi talep edilmesi halinde aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1.      Tebligat Adresi (Kanuni ikametgah belgesi)

2.      Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3.      İmza Sirküleri

4.      Vekaleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri ( yıl içinde alınmış)

5.      Vergi Levhası (fotokopi)

6.      Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili kurumdan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

7.      Teklif sahibi adına tescil edilmiş A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Belgesi teklifle birlikte sunulmalıdır.

 

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 11.01.2018 günü saat 10:00’e kadar İş Tanımında belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir.  Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 10:15’te açılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                              Aylin SEZGİN

                                                                          Vakıf Başkan Yardımcısı

Adres: Merkez Mh. Sıracevizler Caddesi

Zülfikarlar İş Merkezi No:27 Kat:1 Şişli -İstanbul

Tel:    0212 244 75 00 

Faks: 0212 244 75 04

EKLER:

1)    İş Tanımı

2)    Teklif Formu

3)    Teklif Sahibinin Beyanı

4)    Sözleşme Formu

5)    Mali Kimlik Formu

6)    İhale Değerlendirme Tablosu