Starbucks

Print

Starbucks

Starbucks Türkiye - Tohum Otizm Vakfı İşbirliği

Starbucks Türkiye 2003 yılından beri sürdürdüğü Kardeş Okullar projesi kapsamında, otizmli öğrencilerimizin özel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Tohum Otizm Vakfı ile de işbirliği içerisindedir.

İşbirliğimiz çerçevesinde amacımız; Tohum Otizm Vakfı’nın yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına destek olunarak, toplumumuzda otizm konusunda farkındalık yaratabilmek, Starbucks Türkiye’nin gönüllü çalışanlarını ve Kardeş Okullarındaki eğitmenleri özel eğitimlerle otizm konusunda daha donanımlı bir hale getirebilmek, ve de Starbucks Türkiye’nin Kardeş Okullarındaki otizmli öğrencilerimiz için gerekli ortam ve materyalleri sağlayabilmektir.

Projeler

İşbirliğimiz çerçevesinde hem vakıf vasıtası ile ulaştığımız hem de Kardeş Okullarda bulunan otizmli öğrencilerimizin eğitim standartlarını yükseltmeye çalışmaktayız. Bugüne dek Starbucks Türkiye’nin sağladığı destek ile farklı okullara otizmli öğrenciler için etkinlik alanları kazandırdık.

2009 yılbaşı döneminden bu yana, Starbucks Türkiye’nin döneme özel olarak sınırlı süre satışa sunduğu Christmas Blend çekirdek kahvelerinin satışının bir bölümü Tohum Otizm Vakfı’na aktarıldı. 2009 ve 2010 yıllarında Christmas Blend satışından aktarılan fon, erken tanı sağlanması ve otizmli öğrencilerin eğitim kalitelerinin artırılması amaçlı eğitim programlarında ve otizmli çocukların ailelerinin, bu alanda çalışan eğitimcilerin ve ilgili kurumların kullanıma yönelik eğitim materyallerinin hazırlanılmasında kullanıldı. Basılan bu materyaller; Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM'ler), Kaynaştırma Öğrencisi bulunan ilköğretim okulları, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Aile Hekimlerine Tohum Otizm Vakfı'nın yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına paralel olarak dağıtıldı. 2011 yılbaşı döneminde de tekrarladığımız bu çalışma sonucunda aktarılan fon ise kaynaştırma eğitiminde farkındalığı artırmaya yönelik yeni animasyon filmimizin hazırlanması, web sitemizin yenilenmesi gibi farklı projelerde kullanıldı.

 

2015 yılında Ben Büyüyünce isimli farkındalık kampanyası yürütüldü.

www.benbuyuyunce.com

Starbucks Türkiye’ye ulaşmak için:

Web sitesi    : www.starbucks.com.tr

Facebook     : www.facebook.com/StarbucksTurkiye

Twitter          : www.twitter.com/starbuckstr

 

Christmas Blend

   

Bardak Kılıfı Tasarım Yarışması

   

Destek verdiğimiz sınıflarımızdan bazıları