Gönüllülük

GÖNÜLLÜLERİMİZ


Başvuru

Gönüllü başvurusu için lütfen başvuru formunu doldurunuz.


Neler yapabilirsiniz?

Gönüllülerimizin yapabilecekleri işler aşağıda sıralanmıştır. Ancak gönüllülerimiz kendi bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda değişik alanlarda da gönüllü olarak destek verebilirler.

 

İletişim ve Kaynak Gönüllüsü
 • Sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesi, sosyal medyada ilgili diğer kurumların takibi ve raporlanması
 • İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversitelerde Vakfımızın tanıtılması
 • Lise ve üniversitelerde otizm konusunda öğrencilerin kulüp ya da gruplar oluşturarak örgütlenmesi ve okullarda organizasyonlar düzenlenmesi
 • Stand etkinliklerinin organize edilmesi ve görev alınması
 • Organizasyon ve etkinliklere destek verilmesi
 • Ayni ve nakdi bağış konusunda çalışmalar yapılması
 • Burs konusunda kaynak sağlanması için çalışmalar yapılması
Farkındalık Gönüllüsü
 • İlişkide oldukları kurumlar ve okullarda otizm konusunda farkındalık yaratmak için görüşmeler ve sunumlar yapılması
 • Kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması konusunda sunumlar yapılması
 • Var olan kampanyaların kendi yerellerinde yaygınlaşması için çalışmalar yapılması
Sportif Etkinlikler Gönüllüsü
 • Sene boyunca kaynak yaratma ve iletişim  faalişyetleri kapsamında;
 • Şehir içinde ve şehir dışında gerçekleşecek spor etkinliklerinde aktif görev alınması
 • Etkinlik alanında açılacak standlarda görev alınması
 • Etkinlik alanında vakfımızın tanıtımının yapılması
 • Şehrin farklı noktalarında gerçekleşen koşu antrenmanlarında vakfımızın temsil edilmesi
Ofis Destek Gönüllüsü
 • Yurtdışında yayınlanmış otizm hakkında haber, makale, video gibi kaynakların taranması, ayrıştırılması
 • Çeviri yapılması
 • Ofis içi çalışmalara destek olunması
Proje Gönüllüsü
 • Vakıf tarafından yürütülen projelerde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışılması

Gönüllülük Süreçleri

Gönüllülük basamaklarımız aşağıdaki gibidir:
 • Başvuru
 • Vakıf tanıtım toplantısı
 • Gönüllülerimizin çalışacakları alanları, yapacakları işleri ve zamanlarını belirlemeleri
 • Gönüllülerimizin çalışma konularına göre tasarlanmış eğitimler ve işbaşı eğitimleri
 • Gönüllü çalışma
 • Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek olan gönüllü motivasyon etkinlikleri
Gönüllülük sürecimiz aşağıdaki gibi ilerlemektedir:
 • Vakfımızda gönüllülük yapmak için başvuran gönüllü adayları, ayda bir yapılan Vakıf tanıtım toplantısına e-posta ve/veya sms yolu ile davet edilir.
 • Toplantıya iki kez davet edildiği halde bildirmeksizin katılmayan gönüllü adayları pasif gönüllü listesine alınır.
 • Vakıf tanıtım toplantısına katılarak gönüllü formunu dolduran gönüllü adayları, gönüllü olarak çalışmak istedikleri alanları ve uygun oldukları zamanları belirlerler.
 • Gönüllü adaylarımız,  çalışmak istedikleri konularda gereken eğitim ve/veya işbaşı eğitimleri alırlar.
 • Gönüllülerimizin hem birbirleriyle, hem de Vakıf profesyonelleri ile kaynaşmaları için düzenli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlenir.
 • Gönüllülerimizden düzenli ve sürekli olarak gönüllülük çalışmalarına devam etmeleri beklenir.
 • Gönüllülerimizin gelemeyecekleri durumlarda mutlaka ve mümkün olduğunca önceden Gönüllü  Sorumlusuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Gönüllülerimizin, Vakıfla ve kendi aralarında iletişim için kurulmuş olan e-posta ve/veya whatsup grubunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Gönüllülerimizin Çalışma Esasları

Bizler,  Tohum Otizm Vakfı gönüllüleri olarak,  kendimizi Tohum Otizm Vakfı’nın tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak görüyoruz. Vakıf çalışanları, aileler ve çocuklarla birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmenin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Vakıf ve yaptığımız işler ile ilgili her türlü görüş, öneri ve düşüncelerimiz ile karşılaştığımız her türlü sorunu Gönüllü Sorumlusu ile paylaşıyoruz,
 • Gönüllü olarak çalışacağımız günlerde herhangi bir neden ile gelemeyeceksek mutlaka mümkün olduğunca önceden Gönüllü Sorumlusuna bilgi veriyoruz,
 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler ile karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Bizler,  Tohum Otizm Vakfı çalışanları olarak,  gönüllülerimizi Vakfımızın tamamlayıcıları ve değer arttırıcıları olarak görüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmemizin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Gönüllüler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizi dinleyerek, önerilerini dikkate alarak, düzenli ve yapıcı geri bildirim vererek onları destekliyor ve katılımlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgilerini canlı tutarak, Vakfımızda gönüllü olmaları ile ilgili heyecanlarına ortak olarak, onları teşvik ediyor, bizimle çalışma motivasyonlarını yükseltiyor ve devamlılıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimiz için rahat, eğlenceli ve öğretici çalışma ortamları sağlıyoruz,
 • Gönüllülerimizin, Vakfımızda yapmakta oldukları işlerle ile ilgili tüm süreçlere katılmalarını ve etkin olmalarını önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizin Vakfımız ile ilgili yaşadıkları sorunları acil olarak çözümlemeye çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerle güçlendirmek konusunda onlarla işbirliği yapıyoruz,
 • Gönüllülerimizle karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, hem biz hem de gönüllülerimiz, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerimize, bizimle enerjilerini, emeklerini, zamanlarını ve yüreklerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.