Gönüllülük

GÖNÜLLÜ GELİŞİM PROGRAMI


Başvuru

Gönüllü başvurusu için lütfen başvuru formunu doldurunuz.


Neler yapabilirsiniz?

Gönüllülerimiz ile Gönüllü Gelişim Programı kapsamında iş birliği yapabileceğimiz alanlar 3 program başlığında toplanan projelerden oluşmaktadır:

 • Vakıf Destek Programı
 • Okul Destek Programı
 • Savunuculuk Farkındalık Programı

 

 • VAKIF DESTEK PROGRAMI

Gönüllünün vakıf ofisimizde yürüyen işlere verdiği destekleri içeren projelerin yer aldığı programdır.

Tohum Mutfağı Projesi:

Gönüllü adayı vakıf ofisine yer alan ofis içi ve ofis dışı işlere destek sağlar.

Ofis içi işler: Veri girişi, araştırma, çeviri, raporlama, paketleme vb. işler.

Ofis dışı işler: Kaynak geliştirme etkinlikleri, proje etkinlikleri/eğitimleri, stant çalışmaları vb. işleri, uzaktan destek verilebilecek işler; çeviriler, araştırmalar, raporlamalar vb. işler.

Kaynak Yaratıyoruz Projesi:

Gönüllü adayı, Tohum Otizm Vakfı faaliyetleri için gelir getirici etkinliklerde kurumsal bir ekiple ya da bireysel olarak katılır ve bu alanda projeler üretir.

Gelir getirici aktiviteler: Bağış koşuları, yüzme yarışları, vb. gibi aktiviteler.

 • OKUL DESTEK PROGRAMI

Gönüllü adayının, otizmli bireylerin aileleriyle birlikte etkinlikler gerçekleştirerek, onlara psiko-sosyal destek sağladığı ve otizmli bireylerin sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin artmasına katkı sunan projelerden oluşan bir gelişim programıdır. Programa, gönüllü adayları kurumsal bir ekiple ya da bireysel olarak katılarak projeler üretebilmektedir.

-Okul Destek Programında yer alan projeler hazırlık aşamasındadır, tamamlandığında gönüllü adayları ile projeler ve içerikleri paylaşılacaktır.

 • SAVUNUCULUK VE FARKINDALIK PROGRAMI

Gönüllünün Tohum Otizm Vakfı’nın hedefleri doğrultusunda otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla savunuculuk ve toplumsal alanda otizmin bilinirliğini sağlamak ve etkili bir kamuoyunun yaratılması için farkındalık çalışmaları yürütmesini içeren bir programdır.

Üniversitelerde Farkındalık Projesi:

Üniversite öğrencisi olan gönüllü adaylarının, kendi üniversitelerinde ekipler halinde otizmin bilinirliğine katkı sunan, otizmli bireylerin haklarının savunuculuğu yapan ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen projeler için aktiviteler üretmesini amaçlayan projelerdir.

Farkındalık aktiviteleri: Engellilik, otizm, eğitim ve çocuk gibi tematik alanlardaki önemli günlerde veya yılında herhangi bir zamanında otizmin bilinirliğine katkı sağlayan aktiviteleri kapsamaktadır.


Gönüllülük Süreçleri

Gönüllülük basamaklarımız aşağıdaki gibidir:

 1. Başvuru Formu
 2. Tanışma Toplantısı
 3. E-form ile Projelerin Belirlenmesi
 4. Oryantasyon
 5. Gönüllülük Süreci
 6. Gönüllü Belgesi

 

 1. Başvuru Formu:
 • Tohum Otizm Vakfı’nda, Gönüllü Gelişim Programına katılmak isteyen tüm gönüllü adayları başvuru formunu web sayfamız üzerinden doldurmalıdır.
 1. Tanışma Toplantısı:
 • Başvuru formunu dolduran gönüllü adayları, ayda bir yapılan vakıf tanıtım toplantısına e-posta yolu ile davet edilir.
 • Toplantıya iki kez davet edildiği halde mazeret bildirmeksizin katılmayan gönüllü adayları pasif gönüllü listesine alınır.
 1. E-form ile Projelerin Belirlenmesi:
 • Tanışma toplantısına katılan gönüllü adayları ile E-form paylaşılır ve gönüllü iş birliği yapmak istediği projeleri belirler.
 • Proje seçimlerinde sınırlama yoktur, gönüllüler vakit ayırabildikleri ölçüde, istedikleri tüm projelerde yer alabileceklerdir.
 1. Oryantasyon:
 • Gönüllü adaylarının, çalışmak istedikleri projelere yönelik hazırlanan oryantasyon programına katılması gerekmektedir.
 • Davet edildiği halde, 2 oryantasyon programına mazeret bildirmeksizin katılmayan gönüllü adayları pasif gönüllü listesine alınır.
 1. Gönüllülük Süreci:
 • Oryantasyon programını tamamlayan gönüllülerimiz, seçtikleri projelerin faaliyetlerinde aktif olarak görev almaya başlayabilirler.
 • Gönüllülerimizden düzenli ve sürdürülebilir olarak gönüllülük çalışmalarına devam etmeleri beklenir.
 • Gönüllülerimizin gelememe durumlarında mümkün olduğunca önceden Gönüllü Koordinasyon Sorumlusuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Gönüllülerimizin, [email protected] adresinden gelen bilgilendirme maillerini ve/veya proje whatsapp gruplarını düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.
 1. Gönüllü Belgesi:
 • Programı tamamlayan gönüllülerimize “Tohum Otizm Vakfı Gönüllü Belgesi” verilecektir.

Sorularınız için [email protected] adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Gönüllülerimizin Çalışma Esasları

Bizler, Tohum Otizm Vakfı gönüllüleri olarak, kendimizi Tohum Otizm Vakfı’nın tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak görüyoruz. Vakıf çalışanları, aileler ve çocuklarla birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmenin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz.
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz.
 • Vakıf ve yaptığımız işler ile ilgili her türlü görüş, öneri ve düşüncelerimiz ile karşılaştığımız her türlü sorunu gönüllü sorumlusu ile paylaşıyoruz.
 • Gönüllü olarak çalışacağımız günlerde herhangi bir neden ile gelemeyeceksek mutlaka mümkün olduğunca önceden gönüllü sorumlusuna bilgi veriyoruz.
 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler ile karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Bizler, Tohum Otizm Vakfı çalışanları olarak, gönüllülerimizi vakfın tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak görüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmemizin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Gönüllüler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz.
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz.
 • Gönüllülerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini önemsiyoruz.
 • Gönüllülerimizi dinleyerek, önerilerini dikkate alarak, düzenli ve yapıcı geri bildirim vererek onları destekliyor ve katılımlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz.
 • Gönüllülerimizin ilgilerini canlı tutarak, vakfımızda gönüllü olmaları ile ilgili heyecanlarına ortak olarak, onları teşvik ediyor, bizimle çalışma motivasyonlarını yükseltiyor ve devamlılıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz.
 • Gönüllülerimiz için; rahat, eğlenceli ve öğretici çalışma ortamları sağlıyoruz,
 • Gönüllülerimizin, vakfımızda yapmakta oldukları işlerle ile ilgili tüm süreçlere katılmalarını ve etkin olmalarını önemsiyoruz.
 • Gönüllülerimizin, vakfımız ile ilgili yaşadıkları sorunları acil olarak çözümlemeye çalışıyoruz.
 • Gönüllülerimizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerle güçlendirmek konusunda onlarla iş birliği yapıyoruz.
 • Gönüllülerimizle karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak hem biz hem de gönüllülerimiz, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerimize, bizimle enerjilerini, emeklerini, zamanlarını ve yüreklerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.