Gönüllülük

Neler yapabilirsiniz?


Gönüllülerimizin yapabilecekleri işler aşağıda sıralanmıştır. Ancak gönüllülerimiz kendi bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda değişik alanlarda da gönüllü olarak destek verebilirler.

 

İletişim ve Kaynak Gönüllüsü
 • Sosyal medya hesaplarımızın takip edilmesi, sosyal medyada ilgili diğer kurumların takibi ve raporlanması
 • İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversitelerde Vakfımızın tanıtılması
 • Lise ve üniversitelerde otizm konusunda öğrencilerin kulüp ya da gruplar oluşturarak örgütlenmesi ve okullarda organizasyonlar düzenlenmesi
 • Stand etkinliklerinin organize edilmesi ve görev alınması
 • Organizasyon ve etkinliklere destek verilmesi
 • Ayni ve nakdi bağış konusunda çalışmalar yapılması
 • Burs konusunda kaynak sağlanması için çalışmalar yapılması

 

Farkındalık Gönüllüsü
 • İlişkide oldukları kurumlar ve okullarda otizm konusunda farkındalık yaratmak için görüşmeler ve sunumlar yapılması
 • Kaynaştırma eğitiminin yaygınlaştırılması konusunda sunumlar yapılması
 • Var olan kampanyaların kendi yerellerinde yaygınlaşması için çalışmalar yapılması

 

Okul Destek Gönüllüsü
 • Okuldaki öğretmenler ile birlikte eğitim materyalleri hazırlanması
 • Çocuklar için el becerilerini geliştirecek aktiviteler düzenlenmesi (Kil hamuru, el baskıları, atık ürünler, ahşap şekillendirme vb.)
 • Müzik, spor gibi uzmanlıkları olan gönüllülerin çocuklara bu alanda eğitim vermesi
 • Çocuklar için planlanan okul dışı etkinliklere destek verilmesi
 • Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler planlanması (Kukla, müzik dinletisi, kısa süreli tiyatro vs.)

 

Aile Gönüllüsü
 • Aileler için çeşitli eğitimler düzenlenmesi
 • Aileler için motivasyon amaçlı çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmesi
 • Otizmli çocukların kardeşleri için eğitim ve etkinlikler düzenlenmesi

 

Ofis Destek Gönüllüsü
 • Yurtdışında yayınlanmış otizm hakkında haber, makale, video gibi kaynakların taranması, ayrıştırılması
 • Çeviri yapılması
 • Ofis içi çalışmalara destek olunması

 

Gönüllü Ağabey-Abla
 • Ailelerin sosyalleşebilmesi için otizmli çocuklara ağabeylik-ablalık yapılması
 • Çocuklar için planlanan okul dışı etkinliklere destek verilmesi

 

Proje Gönüllüsü
 • Vakıf tarafından yürütülen projelerde ihtiyaçlar doğrultusunda çalışılması

Neler yapabilirsiniz?

Gönüllülük basamaklarımız aşağıdaki gibidir:
 • Başvuru
 • Vakıf tanıtım toplantısı
 • Gönüllülerimizin çalışacakları alanları, yapacakları işleri ve zamanlarını belirlemeleri 
 • Otizm oryantasyonu
 • Gönüllülerimizin çalışma konularına göre tasarlanmış mini eğitimler ve işbaşı eğitimleri
 • Gönüllü çalışmalar yapılması
 • Belirli aralıklarla gerçekleştirilecek olan gönüllü motivasyon etkinlikleri

 

Gönüllülük sürecimiz aşağıdaki gibi ilerlemektedir:
 • Vakfımızda gönüllülük yapmak için başvuran gönüllü adayları, ayda bir yapılan Vakıf tanıtım toplantısına e-posta ve sms yolu ile davet edilir.
 • Toplantıya iki kez davet edildiği halde bildirmeksizin katılmayan gönüllü adayları pasif gönüllü listesine alınır.
 • Vakıf tanıtım toplantısına katılarak gönüllü formunu dolduran gönüllü adayları, gönüllü olarak çalışmak istedikleri alanları ve uygun oldukları zamanları belirlerler.
 • Gönüllü adaylarımız,  çalışmak istedikleri konularda gereken eğitim ve/veya işbaşı eğitimleri alırlar.
 • Gönüllü adaylarımızın, gönüllü olarak çalıştıkları ilk iki ay, hem Tohum’un onları, hem de onların kurumu tanımaları için geçirilecek bir tanışma dönemidir.
 • İlk iki aylık tanıma döneminde aktif (düzenli ve sürekli) gönüllülük yapan kişiler Tohum Gönüllüsü statüsüne geçerler.
 • Gönüllülerimizin hem birbirleriyle hem de Vakıf profesyonelleri ile kaynaşmaları için düzenli aralıklarla çeşitli etkinlikler düzenlenir.
 • Gönüllülerimizden düzenli ve sürekli olarak gönüllülük çalışmalarına devam etmeleri beklenir.
 • Gönüllülerimizin gelemeyecekleri durumlarda mutlaka ve mümkün olduğunca önceden Gönüllü Koordinatörüne bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Gönüllülerimiz herhangi bir nedenle gelemeyeceği-çalışamayacağı durumlarda, Gönüllü Koordinatörünün bilgisi dâhilinde, kendi yerine başka bir gönüllü yönlendirmeye çalışmalıdır.
 • Gönüllülerimizin, Vakıfla ve kendi aralarında iletişim için kurulmuş olan e-posta grubunu düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

Gönüllülerimizin Çalışma Esasları

Bizler,  Tohum Otizm Vakfı gönüllüleri olarak,  kendimizi Tohum Otizm Vakfı’nın tamamlayıcıları ve değer artırıcıları olarak görüyoruz. Vakıf çalışanları, aileler ve çocuklarla birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmenin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Vakıf ve yaptığımız işler ile ilgili her türlü görüş, öneri ve düşüncelerimiz ile karşılaştığımız her türlü sorunu Gönüllü Koordinatörü ile paylaşıyoruz,
 • Gönüllü olarak çalışacağımız günlerde herhangi bir neden ile gelemeyeceksek mutlaka mümkün olduğunca önceden Gönüllü Koordinatörüne bilgi veriyoruz,
 • Vakıf çalışanları, çocuklar ve aileler ile karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

Gönüllülerle Çalışma Esaslarımız

Bizler,  Tohum Otizm Vakfı çalışanları olarak,  gönüllülerimizi Vakfımızın tamamlayıcıları ve değer arttırıcıları olarak görüyoruz. Gönüllülerimizle birlikte etkin ve güçlü bir ekip çalışması yürütmemizin, gerçek anlamda değişim ve etki yaratabileceğine inanıyoruz. Bu inancımız doğrultusunda aşağıdaki çalışma esaslarını benimsiyoruz:

 • Gönüllüler arasında cinsiyet, din, dil, milliyet, etnik kimlik, yaş, cinsel yönelim başta olmak üzere hiçbir nedenle ayrım yapmıyoruz,
 • Farklılıklara saygı temelinde ve insani değerler çerçevesinde gönüllülerimizle birlikte çalışmanın bizi güçlendirdiğine inanıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizi dinleyerek, önerilerini dikkate alarak, düzenli ve yapıcı geri bildirim vererek onları destekliyor ve katılımlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin ilgilerini canlı tutarak, Vakfımızda gönüllü olmaları ile ilgili heyecanlarına ortak olarak, onları teşvik ediyor, bizimle çalışma motivasyonlarını yükseltiyor ve devamlılıklarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimiz için rahat, eğlenceli ve öğretici çalışma ortamları sağlıyoruz,
 • Gönüllülerimizin, Vakfımızda yapmakta oldukları işlerle ile ilgili tüm süreçler, karar mekanizmalarına katılmalarını ve etkin olmalarını önemsiyoruz,
 • Gönüllülerimizin Vakfımız ile ilgili yaşadıkları sorunları acil olarak çözümlemeye çalışıyoruz,
 • Gönüllülerimizin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerle güçlendirmek konusunda onlarla işbirliği yapıyoruz,
 • Gönüllülerimizle karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerisinde olarak, hem biz hem de gönüllülerimiz, özel ve iş yaşamlarımızda kullanabileceğimiz bilgi ve deneyimler ediniyoruz.

 

Gönüllülerimize, bizimle enerjilerini, emeklerini, zamanlarını ve yüreklerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.