ASLINDA OTİZMLİLER

Aslında OtizmlilerAvrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – Kamu Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’lar Arasında İş Birliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında finanse edilen Türkiye’de otizm konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, federasyonlar) kapasitesini artırarak kamu yetkililerinin iş birliğini ve iletişimini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi çalışmaları çerçevesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde #aslındaotizmliler etiketi ile Ulusal Otizm Eylem Planı Kampanyası gerçekleştirilmiş, 4.115.335 kişiye erişilmiştir.