Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) 2016 yılı Aralık ayında kurulmuştur ve halen 45 aktif üyesi vardır. EÇHA’nın amacı; Türkiye’de ‘Engelli Çocuk Hakları’ konusunda görev yapan ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri vb. kurumlar ile aktivistlerin güçlü bir ortak ses oluşturabilmesini sağlamak, hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda rol ve etkilerinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda EÇHA; engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumak, engelli çocuğa yönelik her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmek ve önlemek amacı ile gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek için faaliyetlerde bulunur. Unicef tarafından fonlanan ağın 7 Mart, 10 Nisan, 21-22 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurulunda, otizm camiasını temsilen EÇHA Sekretaryaya Tohum Otizm Vakfı seçilmiştir. Engelli çocukların haklarını görünür kılmak ve hak ihlallerini tespit etmek ve önlemek, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan iş birliği çerçevesinde 2018 yılı Haziran ve Kasım ayları arasında çalımalar yapılacaktır.