Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri

Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri Projesi ile birlikte gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ile İstanbul’da yaratıcı endüstriler sektöründe gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 12 kaynaştırma okuluna müzik, resim ve seramik atölyeleri kurulacak, eğitimci eğitimleri ve farkındalık seminerleri düzenlenecektir. Proje Eylül 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında yürütülecektir.