Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA)

Engelli Çocuk alanında çalışan STK’larının kapasitelerinin artırılması, eğitimler, çalışma grubu altında eğitim alanında BM ülke raporu izleme ve raporlama çalışmalarını geliştirmek engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumak, engelli çocuğa yönelik her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmek ve önlemek amacı ile gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak amaçlanmaktadır.