Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma (2016)

Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma

Tohum Otizm Vakfı, özel gereksinimli çocukların okul öncesi kurumlarda akranlarıyla eğitim almaları ve kaynaştırmadan en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla Sabancı Vakfı desteği ve Öğretmenler Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün ortaklığıyla “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma” isimli yeni bir proje başlattı.

Proje ile okul öncesi kurum öğretmenlerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması konusunda eğitilerek konuya ilişkin bilgi, becerileri ve mesleki kapasitelerinin artırılması; buna bağlı olarak özel gereksinimli çocukların akranları ile aynı ortamlarda eğitim almasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Temmuz 2016-Temmuz 2017 arasında yürütülecek projenin uygulama yeri İstanbul’dur.

Projede öncelikle kaynaştırma konusunda uzmanlaşmış 20 formatör/formatör yetiştirilecek, daha sonra bu formatörler önceden belirlenen 20 okul öncesi kurumda çalışan toplam 100 okul öncesi öğretmenine eğitim vereceklerdir. Ayrıca formatörler arasından seçilecek 1 kişi 20 okul öncesi kurum arasından seçilecek 1 kurumda görevlendirilerek 6 ay boyunca kurum yöneticileri, veliler ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütecektir.