Raporlar

Raporlar

 • Otizm Spektrum Bozukluğunda Değerlendirme ve Tanı Süreçleri

Otizm Spektrum Bozukluğunda Değerlendirme ve Tanı Süreçleri

 • Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2019

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2019

 • Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Bütünleştirme Raporu 2019

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Bütünleştirme Raporu 2019

 • Ulusal Otizm Merkezi Ulusal Standartlar Projesi: Bulgular ve Sonuçlar Özet Raporu 2019

Ulusal Otizm Merkezi Ulusal Standartlar Projesi: Bulgular ve Sonuçlar Özet Raporu

 • Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Sunma Raporu 2019

Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Sunma Raporu 2019

 • Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim Raporu

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Özel Eğitim Raporu 2017

 • Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi – Tarama Sonuç Raporu 2017

Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi – Tarama Sonuç Raporu 2017

 • Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2017

Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması 2017

 • Kaynaştırma ve Bütünleştirmenin Etkinliğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi 2011

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Destek Modeli Kılavuzu Raporu

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Durumu 

Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim:Politika ve Uygulama Önerileri

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler

 • Türkiye’de Otizm Spektrum Bozuklukları ve Özel Eğitim 2010

Otizm Spektrum Bozuklukları Raporu

 • Otizm Tarama Projesi 2006 

Sonuç Raporu