Alternatif ve Destekleyici Tedavi Yöntemleri

Alternatif ve Destekleyici Tedavi Yöntemleri

Otizm tedavisinde Glüten/Kazein Diyeti, Vitamin-Mineral Desteği, Ağır Metallerden Arındırma, Mantar Tedavisi, Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT), Neuro-Feedback, Tedavi Protokolleri olmak üzere alternatif ve destekleyici yöntemler uygulanmaktadır.

Glüten/ Kazein Diyeti

Otizmli çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu; bu nedenle glüten ve kazein proteinlerinin sindirilemediği, bunun da beyinde sinirsel uyarım etkisi yaptığı varsayılmakta ve otizmli çocuklara yaygın olarak uygulanmaktadır.

Vitamin Mineral Desteği

Otizmli çocuklar, bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu varsayımı ve beslenmede çok seçici olmalarından dolayı, vücutlarında pek çok vitamin ve mineral eksikliği olabileceği düşünülmekte, vitamin ve mineraller ile desteklenmektedir.

Ağır Metallerden Arındırma

Kurşun, cıva, alüminyum, arsenik vb. toksik özellik taşıyan ağır metallerin otizme yol açıyor olabileceği düşünülmekte ve otizmli çocuklarda ağır metallerden arındırma tedavisine sıklıkla başvurulmaktadır.

Mantar Tedavisi

Vücutta bulunan bazı mantar türleri ile otizm arasında bağlantı olduğu ve aşırı miktardaki mantarı veya ilişkili organizmaları azaltarak otizmli çocuklara yardımcı olduğu düşünülerek mantar tedavisi uygulanmaktadır.

Hiberbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik oksijen tedavisi ile solunum yoluyla akciğerlere alınan %100 oksijenin, tüm vücut sıvılarındaki oksijen miktarını arttırarak, oksijensizlik nedeniyle görevini yapamayan hücreleri görevlerini yapabilir hale getirmek amaçlanmaktadır.

Neuro - Feedback

Neuro-feedback yöntemi normalden farklı beyin dalgalarını egzersizle normale çevirmeyi kişiye öğretmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

Tedavi Protokolleri

Otizmin tedavisine yönelik uygulanan pek çok yöntem tedavi protokolleri ile uygulanmaktır.