Eğitim Yöntemleri

Eğitim Yöntemleri

Uygulamalı Davranış Analizi, TEACCH, İlişki Temelli Yöntemler, Sosyal Öyküler ve Kolaylaştırılmış İletişim olmak üzere otizm eğitiminde bilimsel dayanaklı yöntemler kullanılmaktadır.

Uygulamalı Davranış Analizi

Davranışsal yöntem olarak da bilinen Uygulamalı Davranış Analizi, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır.

TEACCH

TEACCH (Treatment and Education ofAutistic and Related Communication Handicapped)  Eric Schopler tarafından ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde geliştirilmiş olan ve yapılandırılmış öğretim olarak da bilinen bir yöntemdir.

İlişki Temelli Yöntemler

İlişki-temelli (relationship-based) yöntemler, çocuklarda duygusal gelişimi ve bağlanmayı ön planda tutan yöntemlerdir.

Sosyal Öyküler

Sosyal öyküler (socialstories), eğitimci Carol Gray tarafından çocukların eğitiminde kullanılmak üzere 1991 yılında geliştirilmiştir.

Kolaylaştırılmış İletişim

Yardımlı iletişim olarak da bilinen kolaylaştırılmış iletişim (FC: Facilitated Communication), sözel iletişim kuramayan otizmli çocuklarla kullanılan bir alternatif iletişim yöntemidi