Terapi Yöntemleri

Terapi Yöntemleri

Otizm tedavisinde özel yoğun eğitimi desteklemek amaçlı Duyusal Bütünleştirme Terapisi, İşitsel Bütünleştirme Terapisi, Müzik Terapisi, Sanat Terapisi, Drama Terapisi, Yunuslarla Terapi, Ata Binme Terapisi kullanılmaktadır.

Duyusal Bütünleştirme Terapisi

Duyusal bütünleştirme terapisi, otizmli çocuklarda duyu organlarının sağladığı bilgileri algılama, işleme ve anlamlandırma yeteneğinde bazı sorunlar olduğunu varsayar ve bu sorunları azaltmayı hedefler.

İşitsel Bütünleştirme Terapisi

İşitsel bütünleştirme terapisi ile çocuğun hangi frekanslara karşı aşırı hassas olduğu belirlenir ve terapi seanslarında bu frekanslardan arındırılmış olan müzikler çocuğa dinletilir.

Müzik ve Dans Terapisi

Müzik terapisi duygusal bağ kurma, sözel ve bedensel dilin kullanımını arttırma, davranış sorunlarını azaltma, başarı duygusunu yaşatma hedefiyle sertifikalı terapistler tarafından uygulanan terapi yöntemidir.

Sanat Terapisi

Sanat terapisinde; resim, seramik, heykel vb. plastik sanatların bireyin kendini ifade etmesine aracılık ederek bireyin duygusal olarak rahatlamasını sağlaması hedeflenir.

Drama Terapisi

Drama terapisinde amaç, sahne sanatlarında yer alan rol oynama, öykü anlatma vb. etkinlikleri kullanarak kişilerin duygusal gelişimlerine ve kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmaktır.

Yunuslarla Terapi

Yunuslarla etkileşim terapisi olarak da bilinen yunuslarla terapi; ABD, İsrail, Rusya ve Meksika başta olmak üzere pek çok ülkede ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ata Binme Terapisi

Ata binme terapisinin temel hedefi binicilik becerileri kazandırmak değil, ata binmenin sağlayacağı duyusal ve devinsel girdilerden yararlanılmasını sağlamaktır.