Değerlendirme Hizmetleri

Değerlendirme Hizmetleri

Otizmli çocukların genel ve eğitsel gelişimini belirlemek amacıyla, eğitim programları direktörü veya uzman eğitimciler tarafından doğrudan gözlem ve aile görüşmesine dayalı değerlendirmeler yapılır. Değerlendirme sonuçları, bir rapor ile ailelere bildirilir.

Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda yapılan değerlendirme hizmeti kapsamında otizm tanısı konulmamaktadır. Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek uzmanlar, çocuk ruh hastalıkları uzmanları ve çocuk nörologlarıdır. Detaylı bilgi için; Otizmin Belirtileri sayfasını ziyaret ediniz.

Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’ndan alınan değerlendirme raporu, yasal kapsamda sağlanacak hizmetlerin alınması için bir dayanak oluşturmamaktadır.