GÖNYE Projesi Arama Konferansı 30 STK İştiraki İle Gerçekleştirildi!